ORGAN FOR BEBOERE I STRINDHEIM HAGEBY BL                           Våren 2022

Etter en påske badet i sol og varme, og vi har pakket sammen vinterklærne for denne gangen, er vi vel nå klare for vår og sommer.

Etter en lang vinter er mye å ta tak i, og tiden er kommet for både å rydde bort vinteren og å sette i stand for sommeren, både ute og inne. Vi kan igjen åpne opp for lufting på loft og kjellere, gårdsplassene skal ryddes, plenene må rakes, og vi kan igjen plante for å skape nytt liv og gjøre det vakkert rundt oss, både i bed og potter.

Til tross for mørke skygger i øst, kan vi glede oss over at dagene stadig blir lysere, lengre og varmere, og vi kan se fram til en sommer der vi kan møtes uten hensyn til «meteren» og alle mulige smitteverntiltak.

 

 

Viktige gjøremål og datoer i mai:

Mai er tiden for mange gjøremål, ikke minst i Strindheim Hageby Borettslag:

Utplassering av søppel-containere fra 5. til 9. mai:

Tradisjonen tro vil borettslaget plassere ut søppelcontainere på samme måte som tidligere, og etter planen settes disse ut fra 5. mai og blir stående over helga og frem til 9. mai. Husk å stable godt, og ikke kast avfall som skal leveres på særskilt mottak. Dette gjelder i hovedsak følgende avfallsgrupper:

Avfall som faller inn i kategoriene over skal leveres av hver enkelt på det kommunale mottaket, eller i egen sortering.

 

Fellesdugnaden torsdag 12. mai kl. 18.00 – 20.30

Strindheim Hageby Borettslag har tradisjonelt hatt en felles dugnad hvert år i første halvdel av mai, der vi har gjort forefallende arbeid, som maling, pussing av plener, luking, rydding, ordning av trær mv.

På grunn av covid-19 pandemien har denne dugnaden vært avlyst i 2 år på rad, men nå i 2022 kan vi igjen møtes for å gjøres en innsats for fellesskapet. Dugnaden er også en fin mulighet for å treffe naboer og alle oss andre i Hagebyen, både for å bli bedre kjent og for å diskutere smått og stort.

Vi ber om at alle setter av torsdag 12. mai for årets vårdugnad. Ta på uteklær, ta med nyttige redskaper, arbeidslyst og godt humør. Som vanlig spanderer borettslaget mat og drikke, og vi sørger for varme griller mv.

Oppmøte i Barneparken kl. 18.00.

 

Kosting av veier og fortau

En snørik vinter har medført behov for omfattende strøing i Hagebyen. Dette betyr at det ligger mye grus på veier og fortau. I likhet med tidligere år har styret engasjert bil og mannskap for å koste veiene våre, det vil si Amalie Skrams veg, Camilla Collets veg, Hanna Winsnes veg og Marie Wexelsens veg. Kostebilen kommer etter planen i slutten av første uka i mai.

Skjøtsel av grøntområdene

Plenene klippes etter planen ukentlig fra midten av mai til utgangen av juni, siden gressveksten er sterkest i denne perioden. Deretter klippes plenene hver 2. uke frem til utgangen av september. Kantklipping utføres hver andre uke i hele sesongen. Områdene i utkanten av borettslaget, og som vi definerer som «eng», klippes en gang i juni, juli og september. En lavere klippefrekvens legger forholdene bedre til rette for mangfold både for plantene, innsektene og fuglelivet i vårt nære nabolag.

 

Muligheter for EL-bil lading i garasjene

Styret i er sluttfasen for å inngå avtale med leverandør for tilbud om el.bil-lading i garasjene, både i Belbuvegen og Camilla Collets veg. Dette vil være et tilbud til alle som har garasjeplass og der borettslaget sørger for sentral infrastruktur i forhold til strøm, kabling mv. Den enkelte leietaker tegner selv eget abonnement for levering av strøm og ladetjenester.

 

Tyveri fra postkassene

Som vi har nevnt tidligere har vi opplevd at noen postkasser er brutt opp, eller at det begått tyveri fra disse. Selv om det ikke lenger sendes verdipost, så velger noen desperat å forsyne seg fra disse. Styret har hentet inn pris på systempost­kasser som er mer tyverisikre, men vi må ta en vurdering av kostnadene opp mot nytten ved tiltaket. Styret vil ta denne saken opp til behandling på generalforsamlingen

  

Vårens generalforsamling – 24. mai

Vårens generalforsamling er planlagt til tirsdag 24. mai 2022, og styret legger opp til fysisk samling i TSK-huset i Gildheimsvegen 28 på Leangen. Innkallingen til generalforsamlingen kommer først i mai og vi ber om at så mange som mulig setter av tidspunktet og møter opp. I tillegg til de ordinære sakene er generalforsamlingen, og ikke minst det påfølgende beboermøtet, et fint møtepunkt og arena for å diskutere små og store saker i Hagebyen vår.

 

Nettsidene våre: www.strindheimhageby.no

Vi har egne nettsider med nyttig informasjon, søknadsskjema, arkiv med en del Hagebyposter med mere. Vennligst gå inn på sidene med jevne mellomrom. Ta gjerne kontakt dersom du har noe å tilføye.

Styrets arbeid

Styret møtes ca hver 3. uke. Saker meldes inn via Strindheimhageby@gmail.com eller i postkassa i Hanna Winsnes veg 2. Styret kan også nås på borettslagets egen telefon: 932 93 932. 

 

Styret består av:       Per O. Johansen,                   leder.

                                    Hanne Morkemo,                   nestleder.

                                    Iram Seif,                                styremedlem.

                                    Marte Sømo Solberg,           styremedlem.

                                    Odd B. Woldseth,                   styremedlem.

                                    Christina Stokkeland,             1. varamedlem og fast møtende medlem i styret.

 

Ved akutte tilfeller ved vann- og avløpsskader: kontakt Rørvakta Trondheim VVS AS, telefon 40 47 40 40.

Så må styret umiddelbart kontaktes med henblikk på utbedringer, samt avklare forsikringsdekning mv.  

Med ønske om en fin vår og forsommer i Hagebyen 😊

fra oss i styret i Strindheim Hageby