Vi har lagt det krevende året 2020 bak oss og ser fremover mot lysere tider i 2021. Pandemien går forhåpentlig mot slutten, vi får anledning til å sosialisere igjen – med latter og smil på dugnader – vi har straks nye garasjer, allétrærne trimmes sånn at vi får lys og sol på altaner, en del vinduer og altandører skal byttes og mye mere. Vi takker alle som har gitt gode bidrag, og som fortsetter å gjøre Hagebyen til et godt sted å bo! 

Våren er også en tid for å rydde inne og ute – og tid for en HMS-sjekk.

Styret følger Bevar HMS fra TOBB, og nå er det straks tid for en ny HMS-sjekk i husene våre. Styret kommer som tidligere til å gå rundt og sjekke vaskerom, fellesareal i kjeller og på loft, trappeganger med mere. Brannfarlig uorden, bruk av skjøteledninger, hindring av rømningsveier og slikt er øverst på listen, men det er mange punkt som vi skal sjekke for alles felles beste og sikkerhet. Avvik blir registrert, og må lukkes - på samme måte som f.eks El-sjekken. Det er noen dager igjen til det begynner, så kanskje greit å ta en runde i og rundt huset selv - samt rydde litt?

Det er viktig å rydde i fellesganger i kjeller og på loft, i felles vaskerom etc inne i husene. Utendørs har mye skjedd siden i høst, så det er godt om alle tar en opprydding der også. 

 

Arborister (tre-eksperter) skal trimme allétrærne våre

Stig Vikan Grønt Entreprenør skal beskjære en del av trærne i borettslaget snart. Ingen trær skal sages ned, de skal kun beskjære en del greiner. For det store asketreet ved inngangen til borettslaget og det ganske store eiketreet ved parkeringen i Camilla Colletts veg så innebærer dette klatring i trærne med tau etc. Vennligst pass på bilene under høyspenten i Camilla Colletts veg, og helst parker unna eiketreet frem til arbeidet er utført. Allétrærne av lønn i Marie Wexelsens veg og asal i Belbuvegen blir beskåret ved at unge skudd blir trimmet bort, og for øvrig så fjernes tørre/døde greiner. Et par andre trær blir også sett på samtidig. Greinene som trimmes bort blir lagt ved trærne, og vi sparer masse penger på å fjerne dem selv. Vi kommer til å bruke bil og tilhenger, og kjøre greinene bak garasjene i Belbuvegen. Det er bare å lage ved av dem også for de som ønsker det (ellers må de kjøres bort senere). Det er knappe 20 trær så blir det mange greiner!

Til venstre ser vi det store, ca 100 år gamle asketreet ved inngangen til Hagebyen. Til høyre ser vi et eiketre med greiner som strekker seg over bilene i Camilla Colletts veg. Vennligst parker unna treet for en periode.

 

Garasjene i Camilla Colletts veg er snart ferdige

  • 80 Ampere 3-fase el-anlegg gir mulighet til å etablere el-bil lading for hver garasjeplass
  • De er selvfinansierende via månedsleie, tilsvarende eksisterende (ca 500/mnd, strømtillegg for el-bil)
  • Med dette nybygget så får vi 14 nye separate plasser og kommer dermed opp i 40 plasser. Vi hadde totalt 64 garasjeplassene inntil 2012 da alle de gamle garasjeplassene ble revet.
  • De 28 garasjeplassene i Camilla Colletts veg, parkeringen under høyspenten og arealet nord for det nye garasjebygget går inn i en helhetlig plan for å forbedre parkeringen i/langs Camilla Colletts veg.
  • Det er alltid mulig å søke om garasjeplass. Søknadskjema finnes på nettsidene våre, og sendes direkte til TOBB som administrerer utleie. Se også www.strindheimhageby.no/

Illustrasjon av byggetrinn 2 (til høyre) i Camilla Colletts veg. Enden av Camilla Colletts veg blir rettet ut i svingen for å lette adkomst og innkjøring, og lysmast blir flyttet. Området som i dag brukes til parkering av tilhengere kommer mest sannsynlig til å bli oppgradert til beboerparkering i løpet av våren og sommeren, med mulighet for lading av elbil. Dette inngår i en helhetlig plan for parkering for Camilla Colletts veg, for garasjer – og for tilhengere. Styret kommer tilbake med mere informasjon etter hvert som prosjektet skrider frem.

 

Dugnader utover våren:

Inntil videre så blir ikke felles dugnader arrangert i borettslaget, men dette vil vi vite mere om utover våren etter hvert som COVID-19 forhåpentligvis legges bak oss. Vi oppfordrer derfor alle til å bruke tid på å rake bort grus og løv fra plenen rundt eget hus, legge tilbake torver som er brøytet bort, trimme hekker og busker – og ordne så fint som mulig uten å bryte myndighetenes anbefalinger eller påbud. For de som har ekstra krefter så vil mange som ikke har samme fysiske kapasitet helt sikkert være veldig takknemlig for litt hjelp til pynting rundt husene.

Borettslaget er også veldig takknemlig for alle som kan bidra til at fellesområdene blir flidd opp. De viktigste områdene er:

  1. Inngangen til borettslaget langs Belbuvegen, ved rundkjøringen trenger raking og kosting.
  2. Barneparken trenger raking, kosting og annen rydding.
  3. Langs Belbuvegen trengs raking og kosting.
  4. Garasjeområdet i Camilla Colletts veg.
  5. Gjesteparkering og under høyspenten sentralt i borettslaget

All innsats hjelper; Områdene merket fra 1-5 er de viktigste dersom noen har kapasitet til å hjelpe.

 

Røropplegget inni husene våre

Rørene inni husene våre er originale, altså over 70 år gamle, og går fra kjellergulvet og helt opp til lufting over tak (de små ‘hattene’ på taket). Rørene var solide, med metallgods på ca 8-10 mm, men tæring over 70 år har nok medført noen skader. Rør som allerede har vart i 70 år kan godt vare mange år til. Styret jobber med å skaffe bedre oversikt, men dette er noe forsinket pga pandemien. I mellomtiden oppfordrer vi alle beboere til å bruke avløpsåpner av typen Mudin for å hindre at rørene tetter seg med fett (f.eks fra balsam eller stekefett), hår eller annet. Husk at det også er avløp forbundet med vaskemaskiner og dusjkabinett.

De siste 10 årene har vi hatt forsikringsskader på godt over en million kroner, og det aller meste av dette er vannskader. Alle beboere har et ansvar for å sørge for at avløp i leilighetene fungerer, og at ikke fremmedlegemer som vaskekluter, matrester, q-tips, sanitærbind eller annet skylles ned og tetter avløpsrørene. Ta gjerne kontakt med Styret dersom du har spørsmål.

De ca 70 år gamle rørene inni husene våre var solide og gode, men må nok byttes etter hvert. Vi kan alle sørge for at vannskader unngås ved å bruke avløpsåpner (Mudin anbefales) med jevne mellomrom.

 

Nettsidene våre: strindheimhageby.no

Vi har egne nettsider med nyttig informasjon, søknadsskjema, arkiv med en del Hagebyposter med mere. Her står det også en god del informasjon om utbygginger, de forskjellige utvalgene og en del av historien til Hagebyen. Vennligst gå inn på sidene med jevne mellomrom. Ta gjerne kontakt dersom du har noe å tilføye.