ORGAN FOR BEBOERE I STRINDHEIM HAGEBY BL                                            VINTEREN 2022

 

Vinteren er på hell, og vi kjenner igjen den godevarmen fra vårsola. Vi har lagt bak oss en «skikkelig» vinter, med mye snø og tidvis dårlig vær med mye vind. Snøen har bydd på en del utfordringer, både ved å finne steder å legge den fra seg, og det har gått utover en del av trærne i Hagebyen. Takket være tips fra beboere, og løpende dialog med dem som sørger for brøytingen, har vi unngått større skader. 

Snøbrøyting gjør at grus i gårds­plassene flyttes inn på plenene, og dette blir det arbeid av. Styret ber om at hvert hus forsøker å ta hånd om sine nærområder. Er det noen arealer man ikke klarer med, ikke minst av helsemessige årsaker, så gi beskjed til styret, så skal vi organisere et bredere dugnadsarbeid rundt dette. 

Skifte av vinduer

Arbeidet med skifte av dårlige vinduer er en gjenganger i Strindheim Hageby. En del vinduer ble tatt i fjor høst, men mange har fortsatt ventet på å få gjort dette. Vi vil fortsette dette arbeidet nå frem mot våren og sommeren, og slikt arbeid går også lettere med bedre utetemperaturer. Dersom dere har vinduer eller altandører som er punktert eller defekte, så meld inn dette til styret, enten på e-post strindheimhageby@gmail.com eller legg en forespørsel i borettslagets postkasse i Hanna Winsnes veg ved lekeparken, så skal vi holde trykk på disse sakene utover våren.  

 

 

Tette avløpsrør 

Tette avløpsrør og vannskader som følge av dette er en annen gjenganger i Hagebyen. Tilbakeslagsventilene synes også å være et punkt som kan bidra til tette rør. Vi ber alle og enhver om å være særlig oppmerksom når vannet renner unormalt sakte ned, eller hvis man hører den karakteristiske «klukke-lyden» i avløpsrørene. Det er tegn på at noe er i gjære. Pass på at det ikke kommer fremmedelementer eller matfett i avløpene. Dessuten er det viktig å bruke avløpsåpner så snart man merker tregheter i rørene. Bruk av avløpsåpner med jevne mellomrom kan også være et godt forebyggende tiltak for å renske opp i disse rørene. 

 

 

Rørinspeksjon og -fornying

Et av de mest presserende vedlikeholdspunktene i mange hus er skifte av rørstammene som går ned i bunn­ledningene fra leilighetene. Bunnledningene er som kjent skiftet i alle hus, men i mange hus er rørene som går gjennom etasjeskillene fra tiden da husene var nye for om lag 70 år siden. En videounder­søkelse inne i rørene viser at mange rørstammer er i svært dårlig forfatning, og må skiftes ut innen kort tid. 

 

Styret vil sette i gang med å skifte avløpsrør når våren kommer nærmere. Vi vil ta ett hus av gangen, og prioritere de husene der situasjonen er verst. I praksis betyr dette at beboere i en periode på noen dager ikke kan benytte avløp eller dusj, og vi vil etablere en provisorisk løsning utenfor huset når disse arbeidene pågår. Dette er ingen optimal situasjon, men dette er en jobb som MÅ gjøres med rør som er 70 år gamle. Styret vil imidlertid ikke sette i gang dette arbeidet før etter påske, siden ulempene vil være mindre når været er varmere.

 

Ledig garasje i Camilla Collets vei 

Garasjene i Camilla Collets vei ble tatt i bruk høsten 2021. Garasje no. 20 blir nå ledig, og vi har så langt ingen på venteliste. Prisen for leie er for tiden kr 535,- pr måned. I tillegg tilkommer det et engangs­gebyr på kr 1.063,-. 

Garasjer tildeles etter ansiennitet, dvs botid i Hagebyen. Dersom noen ønsker å leie garasjeplass så ta kontakt med TOBB v/Katherin Kanne, telefon 7383 1500, eller e-post bodok@tobb.no   Fristen for å melde interesse er 10. mai 2022.

 

 

Støyskjermen

Støyskjermen fra rundkjøringen og langs Bromstadvegen er i dårlig forfatning, ikke minst som følge salting, vind og vær, og ved at det brøytes snø på den. Styret tatt opp dette i tilknytning til planlegging av ny sykkelveg med gangfelt på denne strekningen, (Bromstadruta).

 

Borettslaget har også tatt saken opp med Miljøpakken og Miljø­enheten i Trondheim kommune i forbindelse med skadene som støyskjermen ble påført nå i januar. Årsaken til at vi ikke har utbedret skaden ennå, er at styret ønsker å synliggjøre påkjenningene og skadene som støyskjermen utsettes for. Løsningen på sikt vil være å bygge en tilsvarende støy­skjerm eller bedre, som den skjermen som ble etablert fra rundkjøringen og nedover i retning Nidar. Det er imidlertid vanskelig å få prioritet blant mange gode prosjekter i Trondheim. Styret skal fortsette å jobbe for denne saken, og dersom noen beboere i Hagebyen er i posisjon til å framsnakke denne saken i de rette fora, så gjør gjerne det. 

 

Arbeidsutvalget vil rette opp den seksjonen av støyskjermen som ble skadet i vinter etter hvert som snø og tele forsvinner. 

 

 

Parkeringsforbudet i Camilla Collets vei

På grunn av problemer med fremkommeligheten, ikke minst for større biler og utryknings­kjøretøy, iverksatte styret forbud mot parkering i Camilla Collets vei. Vi håper at de som blir mest berørt av dette har benyttet seg av tilbudet om leie av garasjeplass eller kan benytte parkerings­plassene i tilknytning til Camilla Collets vei. Vi ber om at parkeringsforbudet respekteres, og håper at fordelene med bedre fremkommelighet, oppveier ulempene ved dette. 

 

   

Tyveri fra postkassene

Vi har nok en gang opplevd at noen postkasser er brutt opp, eller at det begått tyveri fra disse. Selv om det ikke lenger sendes verdipost, så velger noen desperat å forsyne seg fra disse. Styret vil hente inn pris på systempost­kasser som er mer eller mindre tyverisikre, og vil ta en vurdering på et eventuelt skifte når kostnadene er klare

 

 

Vårens generalforsamling

Vårens generalforsamling er planlagt til tirsdag 24. mai 2022. Dersom noen har saker til generalforsamlingen, eller spørsmål de ønsker belyst i tilknytning til denne, så ta gjerne kontakt med styret så fort som mulig, slik at vi får belyst dette på forhånd. Siste frist for innsending av saker til generalforsamlingen er fredag 22. april 2022.

 

 

Nettsidene våre: www.strindheimhageby.no

Vi har egne nettsider med nyttig informasjon, søknadsskjema, arkiv med en del Hagebyposter med mere. Vennligst gå inn på sidene med jevne mellomrom. Ta gjerne kontakt dersom du har noe å tilføye.

 

 

Styrets arbeid 

Styret møtes ca hver 3. uke. Saker meldes inn via Strindheimhageby@gmail.com eller i postkassa i Hanna Winsnes veg 2. Styret kan også nås på borettslagets egen telefon: 932 93 932.  

 

Styret består av:    Per O. Johansen,                      leder.

                              Hanne Morkemo,                      nestleder.

                              Iram Seif,                                   styremedlem.

                              Marte Sømo Solberg,                styremedlem.

                              Odd B. Woldseth,                      styremedlem.

                              Christina Stokkland,              1. varamedlem og fast møtende medlem i styret. 

 

Ved akutte tilfeller ved vann- og avløpsskader: kontakt Rørvakta Trondheim VVS AS, telefon 40 47 40 40.

Så må styret umiddelbart kontaktes med henblikk på utbedringer, samt avklare forsikringsdekning mv.  

 

 

Med ønske om en fin vår i Hagebyen 😊

fra oss i styret i Strindheim Hageby