Vi har fortsatt vinterstemning i Hagebyen vår. Påsken er like rundt hjørnet og deretter er            forhåpentligvis våren i anmarsj. Snøen kom før jul og for noen er den en glede, for andre kanden by på noen utfordringer. Uansett – snart blir det bart

 

 

 

I år blir felles dugnad torsdag 11. mai kl. 1800-2030.

Møt opp ved Barneparken og kombiner dugnadsarbeidet med en fin anledning til å bli kjent med gamle og nye beboere. Ved barneparken vil det være tilgang på diverse redskaper og utstyr, og etter hvert blir det grilling og velfortjent mat og drikke som Styret organiserer.

 

Snøbrøyting og snømåking gjør at grus i gårds­plassene flyttes inn på plenene. For at sommerens plenklipping skal gå greit, og for at det skal se pent ut, må denne grusen fjernes. Vi ber om at hvert hus raker og rydder sine nærområder, trimmer hekker og busker – og ordner så fint som mulig uten å bryte myndighetens anbefalinger eller påbud. Gjerne før fellesdugnaden. Og at vi sammen rydder fellesområdene og annet arbeid som er aktuelt denne dagen. Er det noen arealer man ikke klarer med, ikke minst av helsemessige årsaker, så gi beskjed til Styret, så skal vi organisere et bredere dugnadsarbeid rundt dette.

Også i år vil vi plassere ut søppelcontainere. Disse vil stå ved Barneparken i perioden 4.-11. mai 2023. Dersom noen trenger hjelp til bæring, hør med dine gode naboer, eller ta kontakt med Styret. Vær oppmerksom på at følgende IKKE kan kastes i containerne, men må avhendes av den enkelte iht regler innen de ulike kategorier.

Vårens generalforsamling

Vårens generalforsamling gjennomføres onsdag 24. mai 2023 kl. 1800 i TSK-huset. Dersom noen har saker til generalforsamlingen, eller spørsmål de ønsker belyst i tilknytning til denne, så ta gjerne kontakt med Styret så fort som mulig, slik at vi får belyst dette på forhånd. Siste frist for innsending av saker til generalforsamlingen er torsdag 20. april 2023.

Utskifting og fornying av rør

Arbeidet med nødvendig utskiftning og fornying av rør ble påbegynt i sommer, og det har vist seg at tilstanden på enkelte rør er betydelig verre enn forventet. Disse uforutsette hendelsene gjør at arbeidet tar betydelig lengere tid enn planlagt. Det er særdeles viktig at arbeidet som gjøres nå blir grundig og vi beklager at det medfører belastning på beboerne den tiden arbeidet pågår. Det vil bli et opphold i arbeidet i påsken, men etter høytiden vil arbeidet fortsette. Om det ikke blir for store uforutsette hendelser vil arbeidet kunne være fullført i løpet av sommeren.

Selv om flere nå har fått utbedret sine rør skal vi fortsette å ha «rørvett». Pass på at det ikke kommer fremmedelementer eller matfett i avløpene. Bruk avløpsåpner i form av pulver eller gel så snart man merker tregheter i rørene. Dette kan også brukes som forebyggende tiltak.

 

Husdyr/kjæledyr

Styret har fått flere henvendelser om regler for dyr/kjæledyr og ser behov for å presisere hva som gjelder i borettslaget vårt. For alle dyr, unntatt små fugler, marsvin, hamstere, gullfisk osv, skal det søkes om dyrehold for hvert enkelt dyr. Så har du to katter skal begge søkes om. Dette er beskrevet på hjemmesidene våre, og Styret ber om at de som ikke har søkt gjør dette. Beboere som har dyr uten godkjent/innvilget søknad er forpliktet til å finne annet bosted for dyrene. Søknadsskjema finnes på nettsiden, eventuelt ta kontakt med Styret for å få skjema tilsendt.

Helse, miljø og sikkerhet - «Hus sjekken»

Den årlige «hus sjekken» er gjennomført. Styret har hatt en gjennomgang av alle fellesarealene i boligene, det vil si; gang, trappeløp, loft, kjellere og uteområdene. Resultatene av dette viser at de fleste har god orden og at brannsikkerhetsforskriftene er overholdt. Den enkelte husstand har mottatt brev i postkassen om status, og de som har avvik bes utbedre disse umiddelbart.

Styret har mottatt flere bekymringsmeldinger om «uønsket personell» i Hagebyen. Vi i minner om viktigheten av at det er alles ansvar at ytterdøren er låst etter kl. 2200, og anbefaler at de er låst også på dagtid da det reduserer muligheten for at ubudne gjester tar seg inn i boligene. 

Nettsidene våre: www.strindheimhageby.no 

Vi har egne nettsider med nyttig informasjon, husordensregler, søknadsskjema, arkiv med en del Hagebyposter med mere. Vennligst gå inn på sidene med jevne mellomrom. Ta gjerne kontakt dersom du har noe å tilføye.

Styrets arbeid

Styret møtes ca hver 3. uke. Saker meldes inn via Strindheimhageby@gmail.com eller i postkassa i Hanna

Winsnes veg 2. Styret kan også nås på borettslagets egen telefon: 932 93 932. 

Styret består av:         Per O. Johansen                     Leder.

                                    Iram Seif                                 Nestleder.

                                    Hanne Morkemo                     Styremedlem.

                                    Odd B. Woldseth                    Styremedlem.

                                    Anne-Kristin Fjellstad              Styremedlem.

                                    Christina Stokkeland              1. varamedlem og fast møtende medlem i styret.

 

Ved akutte tilfeller ved vann- og avløpsskader kontakt Rørvakta Trondheim VVS AS tlf 40 47 40 40.

Så må styret umiddelbart kontaktes med henblikk på utbedringer, samt avklare forsikringsdekning mv.  

Med ønske om en fin påske og vår i Hagebyen  fra oss i styret i Strindheim Hageby